top of page

referanser

Vi har fordelt våre referanser på 3 ulike kategorier: Lederutvikling, Teamutvikling og Relasjonsutvikling.

lederkurset ugl: utvikling av gruppe og ledere

Deltageres egne uttalelser. Kontakt oss gjerne om du ønsker å høre mer.

 • Veldig bra med bevisstgjøring rundt teorier og praksis vedrørende ledelse, gruppedynamikk og personlig bevisstgjøring om meg selv og hvordan jeg påvirker andre. Jeg var litt skeptisk på forhånd men helt ubegrunnet :-) Absolutt et program som de fleste ledere bør gjennomføre.

 • Veldig nyttig å lære om å ta og gi feedback, konflikthåndtering, kommunikasjon, hvordan en gruppe utvikles og hva som bør gjøres for å utvikle gruppen.

 • Ble bedre kjent med meg selv, mine styrker og potensiale. Det å ha tid til å evaluere seg selv og effekten av mine handlinger som leder. Veldig usikker på hva som eventuelt kunne vært utelatt uten at det hadde påvirket gruppeprosessen. Ikke godt å si noe spesielt som kunne vært bedre.

 • I utgangspunktet krevende med 5-dagers kurs, men ser helt klart nytten av å være i en ordentlig prosess såpass lenge. Det var absolutt vært de 5 dagene!

 • Veldig lærerikt å oppleve at jeg ble trygg på min rolle. Noe av finessen var all treningen og måten viktig teori bel formidlet enkelt og forståelig, om hvordan gi og ta tilbakemelding konstruktivt, aktiv lytting og modellen om gruppedynamikk.
   

 • Jeg fikk mye konstruktiv feedback som samlet sett gjør meg til en tryggere leder. Gruppedynamikken var også veldig spennende og lærerikt. Kan egentlig ikke gi noe eksempel på noe som ikke var verdifullt for meg.

 • Jeg var aktiv hele tiden og er fornøyd med min egen innsats og læring. Dette kurset har jeg sett frem til og det passer i min videre utvikling som leder av grupper. Derfor har jeg betalt det av egne midler.
   

 • Noe av det beste var tiden til refleksjon over egne ”mønster” samt all den praktiske treningen. Noen ting står frem:

  • avklare mål, oppgave og roller ordentlig, FØR jeg begynner arbeidet

  • tørre å kommunisere uten egne ”filtre” – ikke tolke

  • alle MÅ med for at gruppen skal fungere optimalt
    

 • Veldig nyttig med tid og verktøy til å reflektere/finne forbedringstiltak i den daglige jobben som leder.

bottom of page