top of page

VÅR KVALITET =

Grundig utdannelse + Relevant erfaring + Gode resultat og tilbakemeldinger

TeamFokus ble etablert i 1996 av Anniken C. Strøm og hjelper organisasjoner med å utvikle ledere og medarbeidere til å bli høytpresterende team. Vi har spesialisert oss innen utvikling og gjennomføring av interne skreddersydde program, åpne lederkurs og kortere moduler med enkeltstående faglige tema.

RELASJONENE MÅ GI ENERGI, IKKE TA ENERGI

Vår ekspertise er å bistå individene med å utvikle relasjonene som er et eget fag men dessverre ofte undervurdert. Vårt mål er å bidra til at de mellommenneskelige relasjonene på arbeidsplassen fungerer bra og ikke tar energi. For å få det til hjelper vi ledere, medarbeidere og team å jobbe med bl.a. kommunikasjon, feedback, tillit, trygghet, konflikthåndtering, gruppedynamikk, selvinnsikt og lederstil.

VI ENGASJERER OSS

Teamet vårt består av konsulenter med lang og solid erfaring fra næringslivet og forsvaret. Vi setter sammen konsulentteam som er best egnet for hvert oppdrag. I tillegg krever vi at hver konsulent har et brennende engasjement for sine fagfelt, våre kunder og de oppdrag vi påtar oss.

 

REPETITIVE OPPDRAG
Konsulentenes fagkompetanse, erfaring og dedikerte personlighet bidrar til at mange av våre oppdrag er repetitive og langsiktige for både store og små kunder.

 

LANG ERFARING 
Vi har bygget opp en trygghet og egnethet takket være lang erfaring med sertifisert prosessveiledning og verktøy innen team- og lederutvikling. De grunnleggende modellene og fundamentet for vår virksomhet er forskningsbasert.

OM TEAMFOKUS

bottom of page