top of page

Coaching

​De fleste ledere behøver av og til i løpet av sin karriere enten litt støtte eller å bli utfordret av en ekstern profesjonell coach. En som kan se ting mer objektivt utenifra, dog med solid erfaring både innen faget coaching og fra egen arbeids- og livserfaring.

Vi tilbyr coaching for ledere på alle nivåer. Aktuelle temaer, problemstillinger, utfordringer eller ønsker kan være:

1. Hvordan sette og følge opp egne jobbmål
2. Identifisere egne styrker og utviklingspotensial
3. Hvordan utvikle teamet og enkeltindivider
4. Kommunikasjonen min og i teamet, evaluering og utvikling
5. Hvordan gi og ta effektiv feedback
6. Hvordan håndtere utfordrende situasjoner eller medarbeidere
7. Hvordan delegere oppgaver og ansvar, til hvem, og når
8. Oppfølging av medarbeidere og med egen sjef
9. Hvordan bruke resultatet av og følge opp medarbeiderundersøkelser
10. Mine langsiktige mål: hvordan bli den beste utgaven av meg selv

bottom of page