top of page

INTERNE lederprogram​

​Ønsker du mer handlekraft for deg selv og teamet for å skape bedre resultater?

Vi har over 20 års erfaring med skreddersøm og gjennomføring av interne program med faglig 

kunnskap, verktøy og erfaringsbasert trening for ledere.

 

Vi vil gjerne gi deg et konkret tilbud på et program når vi vet mer om deres behov. Men her er en skisse av hvordan vi bygger opp slike program.

Oppbygging av interne lederprogram

Vi skreddersyr og tilpasser interne program for hver bedrift/organisasjon til deres definerte behov.
Vi har levert slike program for ulike nivå innen samme konsern i lengre tid med stor suksess.
Programmene lages i nært samarbeid med deg som oppdragsgiver i fht. deres overordnede mål og lederidealer. 

PROGRAMTILPASNING

Analyse av 

nåsituasjonen,

utfordringer og

muligheter

SAMLING MED TRENING 
​OG JOBBPRAKSIS

Forberedelse, tester

og mental oppstart

for deltagerne

EVALUERING OG OPPFØLGING

Ny analyse av

nåsituasjonen,

utviklingen og behov

Definere mål og behov

for organisasjonen,

teamet og individene

Flere samlinger med

trening og tilpasning

av ny kunnskap og

adferd

Definere fremdriftsplan

for individuell utvikling

i samråd med

nærmeste leder

Tilpasse og forankre

program, varighet,

hyppighet, utvalg av

deltagere, etc.

Oppgaver og lekser

med jobbtrening.

Coaching

(individuelt/gruppe)

Coaching etter behov

for individ og/eller

gruppe

​Hva vi gjør og vår metodikk

Vårt mål er å bidra til varig endring av adferd som bedrer resultatene både økonomisk og mellommenneskelig. Relasjoner som fungerer dårlig innebærer også en stor kostnad. Vi bruker erfaringsbasert læring hvor ledere og medarbeidere får trene på å bruke relevant kunnskap for å utvikle seg selv og teamet sitt.

 

Takket være de aha-opplevelser som denne metodikken gir, vil deltagerne huske opp mot 90% av læringen, mot 10-30% ved bare å høre eller lese hva som er klokt å gjøre. Treningen fokuserer på hvordan man kommuniserer og leder seg selv og andre effektivt, både i medgang og motgang. Ved å kombinere både simuleringer av tenkte situasjoner og på-jobben trening, får deltagerne økt tillit, trygghet og motivasjon til å videreutvikle relasjonene samt ta tak i det som ikke fungerer.

Programmene tilpasses organisasjonens og individenes situasjon og behov. Vi kombinerer samlinger utenfor bedriften med praktiske oppgaver, jobbtrening og oppfølging internt i bedriften. Vi følger opp progresjonen fra start til slutt, og justerer programmet underveis.

​EKSEMPLER PÅ AKTUELLE TEMAER OVER FLERE SAMLINGER

SAMLING 1
Egen personlighet &

Tillit til lederen

Eierskap til egen læring
Lederrollen
Lederfunksjoner
Erfaringslæring
Prosessforståelse
Motivasjon
Kommunikasjon
Personlige styrker
Bygge tillit og trygghet som leder

SAMLING 2
Gruppedynamikk & Teamet

Teamets mål
Teamets faser
Regler og konsekvenser
Roller og holdninger
Konflikt og konfliktstiler
Kommunikasjon i konflikt
Gi og ta feedback
Praktisk teamtrening

SAMLING 3
Lederskap & Utvikle høytpresterende team

Situasjonstilpasset lederskap
Lederskap koblet til teamets faser
Kommunikasjon og adferd i ulike teamfaser
Foretrukken lederstil
Utvikling og tilpasning av lederstil
Lederskapspotensiale

bottom of page