top of page

UGL-oppfølging

1. coaching etter ugL

Oppfølging etter UGL med individuell veiledning
For maksimalt og langsiktig utbytte er det vesentlig å ta i bruk det du har lært i UGL-prosessen raskest mulig. Vi tilbyr deg personlig veiledning hvor du blir fulgt opp på dine og bedriftens mål, utfordringer og muligheter. Dette gir deg verdifull støtte til å forsikre deg om at du fortsetter å bruke det du har lært i din jobbhverdag.

 

Coachingtilbud etter UGL
Hyppighet for timene avtales etter behov.

5 coachingtimer med aktuelle tema (3-6 måneder)

 • Oppfølging av din UGL-uke inkl. lærende refleksjon

 • Håndtering av relevante tema eller utfordringer i din jobbsituasjon

 • Personlighetsprofil - og hvordan du bruker den

 • Identifisere ditt potensial og vekstmuligheter i lys av UGL

 • Målrettet støtte til å nå dine jobbmål 1-6 måneder fremover


 ​10 coachingtimer med aktuelle tema (6-12 måneder)

 • Oppfølging av din UGL-uke inkl. refleksjon og feedback på uken

 • Håndtering av dine relevante tema, utfordringer og muligheter

 • Personlighetsprofil - og hvordan du bruker den

 • Overordnet plan for dine mål i jobben i lys av dine UGL-erfaringer; faglig og relasjonsmessig

 • ​Konkrete delmål, prioritering og oppfølging av dine jobbmål

 • Forberedelse og trening på håndtering av vanskelige samtaler og konflikthåndtering 

 • Utvikle din kommunikasjon; klar, tydelig og lyttende

 • Utvikle din relasjonskompetanse i lys av UGL

2. FÅ UGL-ESSENSEN INN I RESTEN AV TEAMET DITT

Etter at du har gått UGL, er det en god investering å videreføre de essensielle delene av UGL inn i teamet ditt. Et team blir jo ikke bedre enn det svakeste "leddet". Ikke fordi en eller flere personer er svake eller dårlige, men teamet må utvikle sin modenhet samlet. Alle i teamet behøver ikke å gå UGL, men alle må få de samme kommunikasjonsverktøyene og trening så hver og en kan bidra til teamets utvikling og prestasjoner. Det vil gi økt trygghet, tillit og åpenhet slik at individene og teamet klarer å fungere optimalt i forhold til sine forutsetninger og mål. 

Vi tilbyr ulike typer samlinger for å implementere UGL-deltageres erfaring og kompetanse til sitt eget team eller avdeling. Avhengig av teamets ståsted, vil vi i løpet av noen halve og/eller hele dager innen 3-6 måneder kunne heve hele teamets kompetanse så alle kan bidra på sin måte for å styrke teamet i å nå sine mål.

Samlingene bygger på FIRO-modellen om gruppedynamikk slik at alle forstår hvor teamet er og hva som skal til for å utvikle teamet videre mot deres felles mål. Vi tilpasser programmet til gruppens behov, utfordringer og mål.

AKTUELLE TEMA
• Kommunikasjon
• Prosessforståelse
• Gruppedynamikk
• Feedback 
• Ulikhetenes fordeler 
• Teamets spilleregler
• Individuelle styrker i teamet
• Tillit og åpenhet
• Vårt felles mål

3. VIDERUTVIKLE UGL-KOMPETANSEN
    FOR KOLLEGAER SoM HAR GÅTT ULIKE UGL-KURS

​I bedrifter hvor flere kollegaer har gått UGL, gjennomfører vi samlinger som forsikrer at alle bruker det mest vesentlige fra UGL inn i organisasjonen. Her støtter og utfordrer vi tidligere UGL-deltagere til å videreføre sine erfaringer inn i den daglige virksomheten.

Vi legger opp agendaen i fht. bedriftens mål, behov, utfordringer og muligheter.

Tema for UGL-oppfølginger
• Lederens ansvar for mål og teamet
• Individenes ansvar for mål og teamet
• Hvordan skape vinnerteam
• Praktiske teamøvelser til bruk i egen organisasjon
• Gruppedynamikk i din bedrift

Kombiner med individuell veiledning
Ved å kombinere slike ledersamlinger med individuell veiledning øker du effekten av ditt lederskap. Dermed får du personlig oppfølging på det som er viktig for deg og teamet ditt.

Varighet
Avhengig av mål og behov, så vil ofte et par samlinger på 1-2 dager (alternativt lunsj til lunsj) over 3-6 måneder gi det løftet man ønsker.

Pris avhenger av antall deltagere, varighet og innhold. Be oss gjerne om et tilbud.

bottom of page