top of page

​​Kombinasjon av eksterne samlinger, praktisk trening og intern jobbpraksis.
Vi bygger og støtter teamet over en definert periode.
De fleste prosessene bygges opp med følgende 5 faser:

TEAM-PROSESSER

1. Programdesign og Teamtest

Grunnlaget for prosessen forankres med ledelsen.

Mål, ønsker og behov for teamet defineres i fht. organisasjonens overordnede mål.

Vi gjennomfører gjerne en Teamtest og Teamanalyse for å se hvilken fase teamet er i, og hva både leder og teammedlemmene bør gjøre for å utvikle teamet og prestere enda bedre.

2. individuell forberedelse

Egenrefleksjon for hver deltager om nåsituasjonen, egne bidrag og fremtidige behov for teamet og seg selv.

 

Hver deltager får dermed en mental bevisstgjøring og eierskap til hva teamet behøver og hva de selv mener er viktig å gjøre for å få det til.

3. samlinger og praktisk trening

Samlinger med både faglige tema og kompetanse samt trening ved hjelp av relevante teamverktøy.

 

Tema velges ut ifra teamets behov og ambisjon innen kommunikasjon, samarbeidsevne, konflikthåndtering og andre ønsker eller utfordringer.

 

Teamet og individene utarbeider handlingsplaner for hva som skal prioriteres fremover og hvordan hver og en skal bidra til å gjennomføre dette.

4. jobbtrening og oppfølging

Etter hver samling trener individene og teamene på konkrete og definerte arbeidsoppgaver på arbeidsplassen.

 

Vi støtter og utfordrer prosessen med veiledning individuelt og som gruppe.

 

For å forsikre at læringen blir brukt i jobbhverdagen, definerer deltagerne ikke bare sin egen handlingsplan, men også hvordan de selv skal følge opp denne med egen leder og/eller en av våre veiledere.

Anbefalinger for gjennomføring
  • Forankre prosessen hos leder/ledelsen på riktig nivå

  • Vær realistisk og følg opp fremdriften så forbedringene kan bli varig adferd

  • Tilpass programmet til den daglige driften, individet og hvert team

  • Kombiner faglige "trenings"samlinger og iverksetting på jobben for å motivere til varig handling

  • Balanser investeringen som bedriften yter med en forventning til innsats av deltagerne/medarbeiderne

  • Kvalitetssikre implementering av ny adferd og forbedringer med hjelp av prosessens veileder 

  • Benytt gjerne testmålinger for teamet før og etter prosessen

  • Koble prosessen til interne medarbeiderundersøkelser

5. ny teamtest og evaluering

Prosessen evalueres i fht. de mål, ønsker og behov som var definert.

 

Vi foretar gjerne en ny Teamtest som gir en måling av hvilken utviklingsfase teamet nå befinner seg i.

 

Vi definerer hvilke konkrete områder som teamet bør fokusere på videre internt.

bottom of page