top of page

UGL-Åpent lederkurs

UGL - Utvikling av Gruppe og Ledere
UGL er en 5-dagers prosess med 8-12 deltagere fra ulike organisasjoner. Prosessen er en opplevelsesbasert trening i team- og lederutvikling som gjennomføres med 2 erfarne kursledere, sertifiserte fra den svenske Forsvarshøgskolan. Deltagerne får mye praktisk trening samt de viktigste teoriene innen team- og lederutvikling for å forstå hvordan de best kan utvikle seg selv og teamet.Du kan ikke unngå å lære hva som virkelig skal til for å utvikle en gruppe etter å ha deltatt på UGL.

Kunsten å lede andre starter med deg selv
Vil du inspireres, utvikles og bli styrket i din rolle som leder og/eller teammedlem? UGL gir deg økt forståelse for hvordan din og andres adferd påvirker gruppedynamikken. Hvordan din lederstil bør tilpasses gruppens modenhet og oppgaver. Hvordan du takler konflikter samt hvilke faktorer som fører til effektivitet og motivasjon i arbeidet. Prosessen er intensiv og krevende, og dermed utviklende og givende. Alle tar med seg nyttige erfaringer og kommunikasjonsverktøy til bruk i hverdagen.

UGL gir uvurderlig læring for alle medarbeidere som er interesserte i hvordan man kan utvikle enhver gruppe til å bli et høytpresterende team.
Takket være mye praktisk trening får du en unik mulighet til virkelig å forstå hva du kan gjøre for at en gruppe skal utvikle seg positivt, raskere. I løpet av fem innholdsrike dager får du boltret deg i praktisk trening som gir personlig erfaring i hvordan du påvirker og påvirkes av andre, hvordan du bygger tillit i gruppen, samt hvilken lederstil som skaper effektivitet og motivasjon for ulike medarbeidere og grupper. Kurset er en annerledes og tankevekkende opplevelse som gir meget nyttig selvinnsikt for alle medarbeidere og ledere.
 
Lang og god erfaring med UGL, utviklet av det svenske forsvaret
UGL-konseptet ble utviklet av den svenske Forsvarshøgskolen i 1981 og er det mest anerkjente kurs innen leder- og medarbeiderutvikling i Sverige. TeamFokus startet med UGL i Norge i 2000, og gjennomfører UGL for faste kunder både i det offentlige og i det private næringsliv. Totalt har over 100.000 personer gjennomført kurset hittil, og tilbakemeldingene er svært gode generelt, og ekstremt gode fra de som virkelig vil utvikle seg selv og sine medarbeidere.

Kursmetodikk
Metodikken for UGL bygger på erfaringsbasert læring hvor deltagerne gjennom praktiske gruppeøvelser, refleksjoner og teori trener aktivt på bl.a. kommunikasjon, gruppedynamikk og lederskap. Andre sentrale deler av programmet er: feedback, hvordan bygge tillit, aktiv lytting, konflikthåndtering og tilpasning av lederstil. Kurset ledes av 2 sertifiserte prosessveiledere med lang erfaring innen lederskap, prosessveiledning og fra næringslivet.

Faglig og teoretisk forankring
Kurset bygger bl.a. på Susan Wheelans IMGD-modell (Integrated Model of Group Development) hvor man lærer å gjenkjenne hvordan individene, gruppen og lederen agerer og kommuniserer i ulike situasjoner. Dette er uvurderlig hjelp til å forstå hva som er naturlig adferd i ulike faser av en gruppes utvikling, og mest av alt: hva man bør gjøre både som leder og medarbeider for å kunne utvikle gruppen.

Mål og resultater for deltagerne

  • Kommunisere mer effektivt

  • Bedre til å gi og motta feedback

  • Bedre til å forutse og håndtere konflikter

  • Forstå og erfare gruppedynamikk og ulike individers roller

  • Forstå og erfare hvordan du påvirker og påvirkes av andre

  • Økt evne til å utøve situasjonstilpasset lederskap

  • Økt selvinnsikt og selvtillit 


​Åpent kurs
UGL gjennomføres som et åpent kurs, med 8-12 deltagere som ikke er en allerede etablert gruppe. Dette gir en unik anledning for hver enkelt til å forstå hvordan grupper utvikler seg og hvordan vi påvirkes av andre og kan påvirke for å få en ønsket utvikling.

Varighet
Kurset gjennomføres sammenhengende over fem dager, fra mandag morgen til fredag lunsj. Vi holder på til ca. kl. 21.00 på kveldene. Dette innebærer at deltagerne bør fokusere sin tid på kurset og la annet arbeid være denne uken for å få størst utbytte.

Målgruppe: Alle som vil utvikle seg selv til å samarbeide mer effektivt. Uansett hvor lenge vi har vært leder har vi alle et potensial for å utvikle oss videre, enten som gruppemedlem eller leder. UGL-gruppene speiler de samme ulike personlighetene som ellers i arbeidslivet.

bottom of page