top of page

teamutvikling

Vi tilbyr kortere og lengre program for teamutvikling

TEAM-MODULER

Kortere program,1/2 til 2 dager med utvalgte fagtema som kan kombineres over tid, for å gi akkumulert effekt. 

TEAM-PROSESSER

Skreddersydde interne program med både samlinger, trening og praksis i jobbhverdagen som følges opp over tid.

Ulike behov og anledninger for teamutvikling

Teamutvikling er en daglig innstilling. 
Vi gir deg konkrete verktøy og praktisk trening i hvordan de skal brukes.

Her er noen ønsker og årsaker til at organisasjonen behøver teamutvikling.

Motivasjon av teamet

Prosjektoppstart eller avslutning

Konfliktforebygging og konflikthåndtering

Fusjon/sammenslåing av avdelinger/firmaer

Praktisk trening i kommunikasjon og samarbeid

Motivasjon av teamet

Oppstart av ny avdeling/team

Utvikling av tverrfaglig samarbeid

Omstilling og snuoperasjoner; en ny giv

Onboarding; ta imot nye medarbeidere

Testmåling av team

bottom of page