top of page

TEAM-MODULER

Varighet etter behov, f.eks. 1/2 - 2 dager
Modulene kan tas hver for seg eller kombineres - også med egne interne samlinger.

Med flere moduler over tid oppnår dere en enda større akkumulert effekt.
Hver modul tilpasses medarbeiderne og organisasjonens mål og behov.

 

Her er noen eksempler:

TEAMETS GRUNNMUR

MÅL
Å etablere klare mål, roller og regler så alle i teamet har samme oppfatning av hva de skal oppnå og hvordan samarbeide.

TEMAER
1. Etablering av klare mål
Uansett hvor erfarne individene er, så må teamet samlet avklare sine mål, som alle forstår og er enige i, for å trekke i samme retning.

2. Avklaring av roller
De fleste har erfart hvor ineffektiv og utilfreds man blir når teammedlemmenes roller ikke er godt nok avklart. Vi bidrar til at alle på teamet virkelig forstår sin egen og andres roller. 

3. Teamregler og tydelig kommunikasjon
Teamet må også enes om hvordan de skal kommunisere og samarbeide mot sine mål. Vi hjelper teamet å etablere klare og tydelige regler for å håndtere misforståelser, uenighet, misnøye og konflikter.

BESKRIVELSE
Alle vil bli mer bevisste på hvilke mål, roller og regler som skal gjelde for teamet. Denne forankringen er også viktig å vedlikeholde, spesielt når oppgaver eller teammedlemmene endres, hvilket skjer nå og da. Teamet vil jobbe mye mer effektivt samt spares for uklarheter som tar tid eller skaper friksjon.

MÅLGRUPPE
Alle medarbeidere og team som ønsker å bli mer effektive i sin kommunikasjon, redusere friksjon og prestere. Både for eksisterende team og når nye medlemmer skal "ombord". ​

INDIVIDENES STYRKER

​MÅL
Å lære hvordan teammedlemmenes ulike personlige styrker bør utnyttes for teamets beste, både i medgang og under press.

TEMAER

  • Individuelle styrker og verdier

  • Overdrevne styrker; såkalte svakheter

  • Kommunikasjonsstil for ulike personligheter

  • Hvordan håndtere konflikter smartere


BESKRIVELSE
Du vil lære å kjenne egne og andres personlige styrker, så teamet kan samarbeide enda mer effektivt både i medgang og motgang. Via praktiske oppgaver får deltagerne trene på hvordan kommunisere for å nå sine mål, ivareta relasjonene, samt kunne håndtere konflikter konstruktivt.

MÅLGRUPPE
Alle medarbeidere og team som vil bruke sine ulike personligheter og individuelle styrker bevisst for å bli bedre på samspill og jobbe mer effektivt.

FELLES MÅL

MÅL
Å hjelpe teammedlemmene å tydeliggjøre og samarbeide mot felles mål, istedenfor å konkurrere om samme mål.

TEMAER

  • Gruppedynamikk; forståelse og utvikling 

  • Status for teamets utviklingsfase

  • Konkret handling for å utvikle teamet

  • Kommunikasjon i teamet

  • Feedback; gi og ta tilbakemeldinger


BESKRIVELSE
Deltagerne får via teori, refleksjon samt praktiske oppgaver, erfare og trene på hvordan de kan utvikle teamet avhengig av hvilken fase de er i. Vi vil også vise hvordan kommunikasjon og adferd endres i fht. hvilken fase gruppen er i.
​Om ønskelig bruker vi det forskningbaserte verktøyet GDQ (Group Development Questionnaire) som viser hvor teamet er i sin utvikling. Vi vil også gi konkrete anbefalinger om hva alle, ikke bare lederen, konkret kan og bør gjøre for å utvikle teamet.

MÅLGRUPPE
Alle medarbeidere og team som vil jobbe mer effektivt mot et felles mål og kunne håndtere alle slags utfordringer i alt slags "vær".

bottom of page