top of page

OM anniken c. strøm

Anniken har vært Daglig leder og sertifisert Prosessveileder i 25 år i TeamFokus AS (etablert i 1996). Hun har solid økonomibakgrunn med en MBA fra Babson College og 10 års internasjonal erfaring i bank, finans og oljebransjen. Videre har hun spesialisert seg innen både organisasjonsutvikling fra Norsk Gestalt Institutt samt lederutvikling fra den svenske Forsvarshøgskolen.

JOBBERFARINGER

Finansanalytiker i Enskilda Securities, eiet av SEB (SE-Banken), Stockholm

Project manager i Total Norge, gasstransport- og oljeselskap, Oslo/Stavanger

Prosjektansvarlig i Oslo Finans Prosjektfinansiering, deleiet av Kreditkassen (Nordea), Oslo

Salg og markedsføring for Institute Superieur de Formation, Paris, Frankrike, fransk språkinstitutt

Utvikling av analysemodeller for Handelsbank i Zürich

Salg for Peter Jones Ltd, stormagasin eiet av John Lewis-kjeden, London


UTDANNELSE

 • Bachelor og MBA-studier fra Babson College, et av de høyest rangerte i USA.

 • UGL -  Sertifisert prosessveileder fra den svenske Forsvarshøgskolan innen lederutvikling.

 • Gestaltcoaching og gestaltpsykologi fra NGI (Norsk Gestaltinstitutt Høyskole).

 • GDQ - Group Development Questionnaire​,  S. Wheelans verktøy for utvikling av høypresterende team, koblet til hennes lederskapsmodell IMGD.

 • KL - Klart Lederskap; Gervase R. Bushe.

 • SL - Situasjonsbestemt Ledelse; Hersey & Blanchard.

 • SDI - Strength Development Inventory; Personal Strength UK. Personlighetsprofil, kommunikasjonsverktøy og konflikthåndtering.

 • NLP-practitioner (Nevro-Lingvistisk Programmering), fra Mind Too.

REFERANSER OG UTTALELSER OM ANNIKEN

 • Anniken fremstår svært dyktig innen dette feltet,  og man får raskt tillit til at dette er noe hun kan.

 • God formidler av kunnskapen ved at hun tydeliggjør teorien i praktiske oppgaver.

 • Anniken var veldig engasjert og kunnskapsrik.

 • Veldig kunnskapsrik på fagfeltet.

 • Anniken var tydelig og engasjerende.

 • Veileder på en trygg og innsiktsfull måte.

 • Opplevde Anniken som profesjonell og ryddig veileder, veldig bra.

 • God kunnskap om hensikt og innhold, viste stort engasjement og var tydelig tilstede, samtidig som deltagerne fikk plass til å gjennomføre øvelser i fred uten unødvendige avbrytelser.

 • Anniken, jeg synes du var kjempedyktig og kombinerte veldig bra det å være veileder med ledelse av selve kurset.

 • Dyktig veileder. God til å fange opp signaler, stilte de ”rette” spørsmålene. BRA!

 • Observant og tilstede, god på å fokusere på type mennesker denne gruppen bestod av og respektere det resultat som ble stående.

 • God veileder med lang erfaring.

 • Dyktig, innga tillit, og respekt på en behagelig måte

 • Synes det var et veldig bra gjennomført kurs og oppfølging fra veilederen.

 • Du var tilstede og aktiv nok uten å ta over prosessen i gruppen. Jeg var godt fornøyd med hvordan kurset ble gjennomført på. Du la veldig mye over på oss til å reflektere oss frem til svarene når vi diskuterte og det synes jeg var bra.

 • Anniken var meget bra til å utfordre meg og de andre deltagerne.

 • Du fremstod som svært kompetent og trygg på teorien, som gjør deg til en god veileder. 

 • Hun bidro til å skape en trygg ramme. Formidlet budskapet/teorien enkelt og forståelig.

 • Veldig klar og god veileder som etter min mening har en god evne til å sette seg inn i hva deltagerne følte underveis og hvor vi var i prosessen. Imponert over dette.

 • Jeg opplever Anniken som en veldig engasjert og kunnskapsrik veileder.

 • Veldig god veiledning av gruppa og formidling av teori. Holdt engasjementet i gruppa oppe gjennom hele samlingen.

 • Du var god! Engasjert og inkluderende, tilstede når det var nødvendig og litt tilbaketrukket når gruppen skulle jobbe for seg selv, men samtidig tilstede i form av lyttende til hva som foregikk. Bare positivt å si, perfekt for meg!

 • Anniken opplevde jeg som veldig bra. Rett frem, tydelig og med god fremdrift.

 • Veldig inspirerende veileder, Anniken er veldig inspirerende. Lun humor og god til å lære fra seg samt få gruppen til å ta ansvar.

 • Anniken var seriøs og det beste var hennes lange erfaring med å holde slike kurs. Da føler jeg meg i trygge hender. Hun fulgte godt med og var godt forberedt. Hun utfordret meg og gruppen på en konstruktiv måte.

 • Engasjert og motivert. Høy kompetanse og gode eksempler på problemstillinger. Geleidet gruppa tilbake til her og nå når nødvendig.

 • Well prepared and engaging. Good knowledge and understanding of the skills and theories that she was presenting.

bottom of page