top of page
Teamutviklingsprogram

"Jeg har hatt et stort utbytte av dette programmet, og hadde ønsket at alle på jobben hos meg kunne få oppleve den samme positive følelsen etterpå som jeg gjorde." 

Norsk Tollerforbund

"Vil gjerne takke for et meget bra og profesjonelt tilrettelagt kurs. Gleder meg til neste gang!" 

ASKO Øst

"Takk for flott program - du fikk enestående og suverene tilbakemeldinger. De var superfornøyde. Forstod det slik at gruppen ønsket deg tilbake til videre dypdykk igjen." 

Handelsbanken

"Vi fikk veldig mange positive tilbakemeldinger både rett etter kurset og dagene etterpå. Vi tar ett oppfølgingsmøte på begynnelsen av nyåret."

NG Regnskap

"Vi opplevde det som spesielt bra at:
For det første ble vi som oppdragsgiver lyttet til på forhånd. Våre behov og ønsker ble tatt på alvor og dannet fundamentet for hele det videre samarbeidet. Vi ble involvert i et program hvor det nærmest var praktisk umulig for noen ”å melde seg ut” eller forholde seg likegyldig. Opplegget vi ble involvert i (for det er viktig at dette ikke var noe standard program) skapte engasjement og aktiv involvering fra 100% av oss.
Resultatet ble at vi skapte et nytt fundament for et vesentlig bedre samspill mellom kollegene. Større respekt for den enkeltes personlighetstype og ”egenart”.
Vår opplevelse av Teamfokus sitt bidrag:  Profesjonelt, punktlig og hyggelig." 
Den Norske Kreftforening

"Dette var et bra opplegg, med utfordringer som alle av oss syns var veldig artig, godt å komme ut av boksen litt, noe som helt klart var mitt mål!" 

Atlas Copco

"Tilbakemelding etter kurset sist uke:
Bravo Bravo Bravo! Tilbakemeldingene var svært gode. 
Tusen takk for fantastisk flott foredrag på lederkurset vårt på onsdag. 
Syntes selv du var kjempeflink - og at det var morsommere enn noen gang å høre på. Lærte masse!" 

Handelsbanken RNP

Tollregion Øst-Norge lot alle operative tjenestemenn som ville få ansvar for vårt store kull nyrekrutterte aspiranter delta på kurs med Teamfokus. Hensikten var at den enkelte skulle bli klar over sine motiver og egne styrker, spesielt i relasjonsbygging med nye kolleger. Like viktig var det å gi innsikt i hvordan overdrevne styrker kan oppfattes av andre og påvirke i samhandlingen. 
Erfaringene fra disse første kursene har ført til at de fleste ansatte i tollregionen har utviklet seg gjennom deltagelse på dette kurset. Vi anbefaler det gjerne til alle som har relasjoner internt og eksternt!

Tollregion Øst-Norge

"Et utrolig morsomt og lærerikt program som ga oss innsikt i hvordan vi tenker og hvordan vi kan kommunisere bedre med hverandre. Vi har faktisk benyttet dette fra første dag, det sitter igjen og har skapt mye energi i vår avdeling." 

Follo Tingrett

"I møter har jeg hatt nytte av verktøyet SDI (en kartlegning av våre personlige styrker) som hjelper meg å vite om hva som motiverer ulike mennesketyper slik at jeg ikke trumfer ting igjennom men at jeg nå kan få med alle. Jeg kan lettere tolke og kjøre deres stil. Jeg kan dermed se ulike personligheter og vite hvordan jeg kan ”spille ball” best mulig med forskjellige mennesker." 

Posten Norge

Deltakerenes tilbakemeldinger om samlingen og veilederrollen:​​​
Meget bra - gode og relevante innspill og tilbakemeldinger. Spesielt positivt at hun er så lydhør for innspill.
- Proaktiv, drivende og fleksibel
- Godt fornøyd, engasjerende !
- Dyktig kursleder.  Trygg fremtreden.
- Toppen!!!
- Veldig sikker i sin rolle.
- Var meget drillet i kurset og dets innhold. Faglig tyngde og flink til å få med alle.
- Energisk og kunnskapsrik.

- Hun engasjerte og gav mye av seg selv, som bidro til at jeg "holdt fokus".

Handelsbanken

"God faglig kompetanse og stort engasjement som medførte at vi nådde våre målsettinger." 
Telenor Business Solutions AS

"Deltagerne fikk muligheten til sammen å løse praktiske og/eller teoretiske oppgaver, der hver enkelt person måtte bidra for sammen å nå et felles mål. Samarbeid og teamfølelse sto i fokus og selgerne ble mer bevisste på viktigheten av å dra nytte av andres kunnskap i tillegg til ens egen, for å optimere resultatet."

Harald A. Møller AS

"I forbindelse med fusjonen planla, arrangerte og ledet Teamfokus IT-seksjonens første to-dagers samling. Arrangementet var en stor suksess!"  

DNB Kort, IT Prosjekt og Leveranser.

"Tusen takk for en veldig fin teamutvikling. Alle var veldig fornøyde med dette programmet.
Vi hadde noen veldig fine, produktive dager og vi har innsett at vi ønsker å jobbe i samme retning og at vi har mye av de samme tankene om hvor vi går alle sammen. Den største utfordringen er å få alle til å lytte og å jobbe i samme retning, men det skal vi nok klare nå. Igjen takk for samarbeidet for denne gang." 

GE-Healthcare

bottom of page