top of page

​Deltageres uttalelser om Teamfokus 

Teamutviklingsprogram

"Jeg har hatt et stort utbytte av dette programmet, og hadde ønsket at alle på jobben hos meg kunne få oppleve den samme positive følelsen etterpå som jeg gjorde." 

Norsk Tollerforbund

Lederutvikling/UGL lederkurs

Deltageres egne uttalelser. Kontakt oss gjerne om du ønsker å høre mer.

 • Ble bedre kjent med meg selv, mine styrker og potensiale. Det å ha tid til å evaluere seg selv og effekten av mine handlinger som leder. Veldig usikker på hva som eventuelt kunne vært utelatt uten at det hadde påvirket gruppeprosessen. Ikke godt å si noe spesielt som kunne vært bedre.

 • Jeg fikk mye konstruktiv feedback som samlet sett gjør meg til en tryggere leder. Gruppedynamikken var også veldig spennende og lærerikt. Kan egentlig ikke gi noe eksempel på noe som ikke var verdifullt for meg.

 • Krevende med 5-dagers kurs, men ser også nytten av å være i en ordentlig prosess såpass lenge. Det var absolutt vært de 5 dagene.

 • Veldig lærerikt å oppleve at jeg ble trygg på min rolle. Noe av finessen var det enkle og viktige i teorien om hvordan gi tilbakemelding, lytting og modellen om gruppedynamikk.

 • Jeg var aktiv hele tiden og er fornøyd med min egen innsats og læring. Dette kurset har jeg sett frem til og det passer i min videre utvikling som leder av grupper. Derfor har jeg betalt det av egne midler.

 • Noe av det beste var tiden til refleksjon over egne ”mønster” samt all den praktiske treningen. Noen ting står frem:

  • avklare mål, oppgave og roller FØR jeg begynner arbeidet

  • tørre å kommunisere uten egne ”filtre” – ikke tolke

  • alle MÅ med for at gruppen skal fungere optimalt

 • Veldig nyttig med tid og verktøy til å reflektere/finne forbedringstiltak i den daglige jobben som leder.

 • Samspillet mellom mennesker som tidligere ikke har jobbet sammen, opplevde utvikling for egen del og i gruppen og til sist forankringen i teori (bl.a. FIRO) som ga stadig mer mening.​

bottom of page