KUNSTEN Å UTVIKLE

 HØYPRESTERENDE TEAM

24 års suksessfull erfaring. Kortere og lengre oppdrag. Store og små kunder. 

Utvikling av Team og Ledere er en innstilling som bør vedlikeholdes over tid.

teamutvikling

​Vil du at alle på teamet jobber effektivt mot samme felles mål?

Det skjer ikke av seg selv!

Vi tilbyr både TEAM-MODULER med utvalgte tema samt lengre program med TEAM-PROSESSER som skreddersys til deres behov og ønsker.

lederutvikling

Vil du at lederne jobber bevisst med hvordan de kan påvirke bedre for å skape bedre resultat?

Det skjer ikke av seg selv!

  

Vi tilbyr skreddersydde interne program, åpne lederkurs, samt coaching for individer og grupper.


REFERANSER

"Jeg har hatt et stort utbytte av dette programmet, og hadde ønsket at alle på jobben hos meg kunne få oppleve den samme positive følelsen etterpå som jeg gjorde." 

Norsk Tollerforbund

"Vi fikk veldig mange positive tilbakemeldinger både rett etter kurset og dagene etterpå. Vi tar ett oppfølgingsmøte på begynnelsen av nyåret."

 NG Regnskap

"Dette var et bra opplegg, med utfordringer som alle av oss syns var veldig artig, godt å komme ut av boksen litt, noe som helt klart var mitt mål!" 

Atlas Copco

kunder