top of page

KUNSTEN Å UTVIKLE

 HØYTPRESTERENDE TEAM

teamutvikling

​Et team yter best når relasjonene fungerer og alle bidrar for å jobbe mot et felles mål.

Med over 20 års erfaring anbefaler vi gjerne et program som sørger for at individene og teamet jobber effektivt mot et definert mål.

lederutvikling

Vi tilbyr både skreddersydde interne program, åpne lederkurs, samt coaching for individer og grupper.


 Vi har over 20 års erfaring med faste kjente kunder, og mye god erfaring med å tilpasse program til ledernes og organisasjonens behov.

TeamFOKUS

Med over 20 års erfaring hjelper vi organisasjoner med å utvikle ledere, medarbeidere og team til å prestere bedre.

Vi tilbyr ulike typer program innen team- og lederutvikling som tilpasses oppdragsgivers situasjon, behov og ønsker. 

Målet er at ledere og medarbeidere skal utvikle seg selv og teamet for å kunne løse sine oppgaver og utfordringer optimalt. 

Om Oss

REFERANSER

"Jeg har hatt et stort utbytte av dette programmet, og hadde ønsket at alle på jobben hos meg kunne få oppleve den samme positive følelsen etterpå som jeg gjorde." 

Norsk Tollerforbund

"Vi fikk veldig mange positive tilbakemeldinger både rett etter kurset og dagene etterpå. Vi tar ett oppfølgingsmøte på begynnelsen av nyåret."

 NG Regnskap

"Dette var et bra opplegg, med utfordringer som alle av oss syns var veldig artig, godt å komme ut av boksen litt, noe som helt klart var mitt mål!" 

Atlas Copco

Kontakt
bottom of page